แจ้งประกาศ จากทางบริษัท Sound Republic - SoundRepublic

           


TEL. 02-448-5489, 02-448-5465-6บริษัทฯ ขอแจ้งว่า จะไม่รับประกันใดๆ จากตัวสินค้า


Klipsch RSB-14 S/N: 106312116450170
Klipsch S3M S/N: 101621513525747


หากลูกค้าท่านใด ได้มีการซื้อขายสินค้าจาก S/N ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอถือว่าใบรับประกันสินค้าที่ติดไปกับตัวสินค้าเป็นโมฆะ หากท่านใดพบเบาะแสโปรดแจ้งบริษัท ได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Sound Republic Co., Ltd.
08/07/2018
ส่งฟรี เมื่อซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป
สินค้าคุณภาพ ประกันศูนย์
เวลาทำการศูนย์บริการ 9.00-17.00 น. Mon-Fri
เวลาจัดส่งสินค้า 10:00-17:00 น. Mon-Fri
อุ่นใจด้วยประสบการณ์จากช่างผู้เชียวชาญกว่า 10 ปี
Share This  :